Kezdőlap

Bemutatkozás

Szolgáltatásaink

Orvosaink

Áraink

Vállalatoknak

Eszközparkunk

Kapcsolat

foglalkozás egészségügy

 

MI A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLAT CÉLJA?

 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés előfeltétele, hogy a munkavállalót a munkahelyén ne érjék olyan megterhelő hatások, melyek a szervezete számára egészségkárosító lehet.

 

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat kötelező!

 

A munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó 1993. évi XCIII. Törvény értelmében, illetve a 89/1995. Kormányrendeletben, a 27/1995. (VII.25.) NM. rendeletben, valamint a 33/1998. (VI.24.) Nm rendeletben meghatározott feltételek szerint, a cég valamennyi dolgozója számára kötelező a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat biztosítása.

 

AMIT KÍNÁLUNK

 

Munkaköri alkalmassági vizsgálatok, előzetes, időszakos, vagy záró jellegű vizsgálatait kínáljuk.
A munkaköri alkalmassági vizsgálat során, elbíráljuk, hogy a munkát végző személynél a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő terhelés által okozott igénybevétel veszélyezteti-e az egészségét, testi épségét, illetve hogy befolyásolja-e kedvezőtlenül egészségi állapotát.
Elvégezzük a külön jogszabályban, valamint a mindenkor érvényes Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott munkaköri alkalmassági (ideértve az előzetes-, időszakos-, a soron kívüli, és a záró) vizsgálatokat, és kezdeményezzük az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat.
Eleget teszünk a Foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségnek /hatóságok/ és rendelkezünk a jogszabályokban előírt formanyomtatványokkal.
Elvégezzük a vonatkozó jogszabályok által előírt védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségek lebonyolítását, továbbá vezetjük az előírás szerinti nyilvántartást. Az oltóanyaggal kapcsolatos költségeket minden alkalommal előre egyeztetjük.
Biztosítjuk a cégnél a dolgozók részére az elsősegély oktatást igény esetén.
A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek gyanújának tisztázásához szükséges vizsgálatokat elvégezzük, az előírt hatósági bejelentéseket megtesszük.
Elvégezzük a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát éves gyakorisággal.
Előírásszerűen vezetjük a dolgozók foglalkozás-egészségügyi nyilvántartását, és 1 fő kapcsolattartót nevezünk ki a rendszeres adatszolgáltatásra. (havi szintű elektronikus kapcsolattartás a vizsgált személyekről és az esedékessé váló vizsgálatokról, egyéb egyeztetésre szoruló dolgokról, felmerülő igényekről)
Vállaljuk, hogy közreműködünk a foglalkozás-egészségügy, – fiziológiai, – ergonómiai, – higiéniás feladatok ellátásában, egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást tartunk és javaslatot teszünk a munkavállalók egészségvédelme érdekében.

 

Mi nem csak elvégezzük évről-évre a kötelező vizsgálatokat, hanem személyre szóló életmódbeli tanáccsal látjuk el a dolgozókat, hogy azok egészséges, kiegyensúlyozott munkavállalóként teljesítsenek a cégben. A csökkentett táppénzes órák száma hatékonyabb munkavégzéshez, sikeresebb működéshez vezethet.

 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat két módon biztosítható a munkahelyen: vagy a munkáltató maga tart fenn ilyen szolgálatot, vagy külső szolgáltatót vesz igénybe. A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat tevékenysége a megrendelő által üzemeltetett munkahely tartalmi és helyi ismeretében az ott dolgozók foglalkozás egészségügyi besorolásával** indul. Ezt követi a munkavállalók munkaalkalmassági vizsgálata, a szakorvos megvizsgálja a munkavállaló testi, szellemi és lelki egészségi állapotát. A foglalkozás- egészségügyi vizsgálat továbbá kiterjed a munkahelyi megterhelés és egyéb tényezők figyelembe vételére illetve a munka adaptálására vonatkozó javaslattételre.

 

**Osztályba sorolás: A munkavállalók tevékenységi körük szerint kerülnek besorolásra. A besorolást a munkáltató készíti el a foglalkozás-egészségügyi szolgálat aktív közreműkődésével. A besorolás kategóriái a következők: “A”, “B”, “C”, “D”.

 

Kapcsolattartónk: Nyíri Gabriella, Telefonszáma: +36 20 9232873, E-mail címe: ertekesites@medocklinika.hu

Elérhetőségeink

Központi telefonszám:
+36 1 783 6004

Új rendelőnk:

MeDoc Lehel

1134 Budapest, Lehel utca 8.

MeDoc Cézár

1132 Budapest, Visegrádi u. 74.